Lucky Rentals CZ | Co lze vyčíst z Výpisu z Katastru nemovitostí | Výpis z katastru nemovitostí | Katastr nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí, tzv. LV: Co se z něj můžeme dozvědět?

Výpis z katastru nemovitostí je dokument, který obsahuje údaje o konkrétní nemovitosti. Tento dokument může být potřebný při nákupu nebo prodeji nemovitosti, při řešení právních sporů nebo pro účely úředního postupu. V tomto článku se podíváme na to, co všechno můžeme ve výpisu z katastru nemovitostí nalézt, zejména ty nejzásadnější ú­daje.

Informace o nemovitosti:

Výpis z katastru nemovitostí obsahuje základní informace o nemovitosti, jako jsou její rozměry, umístění, popis a stav. Dále obsahuje informace o tom, jak je nemovitost v katastru zapsána, pod jakým číslem a v jakém okrsku.

Informace o vlastníkovi:

Výpis z katastru nemovitostí také poskytuje informace o vlastníkovi nemovitosti, včetně jména, bydliště a identifikátoru (u fyzických osob zpravidla rodného čísla vlastníka). Tyto informace jsou důležité pro potvrzení vlastnického práva a pro další právní úkony.

Informace o věcných právech zatěžujících nemovitost:

Výpis z katastru nemovitostí může např. také obsahovat informace o případných zástavních právech a souvisejících omezeních, které jsou na nemovitosti zapsána. Zástavní právo je právo držitele zástavního práva, aby v případě nesplacení dluhu mohl prodat nemovitost a získat tak peníze na úhradu dluhu.

Informace o katastrálním území

Výpis z katastru nemovitostí obsahuje také informace o katastrálním území, v němž se nemovitost nachází. Toto je užitečné při hledání dalších informací o oblasti, jako jsou plány výstavby nebo územní plány.

Nabývací titul

Výpis z Katastru nemovitostí obsahuje také Nabývací titul – tj. Listinu na základě, které stávající vlastník své právo k nemovitosti nabyl (Zpravidla se jedná o Kupní smlouvu, Darovací smlouvu či jiné další)

Závěr

Výpis z katastru nemovitostí je zásadním dokumentem potvrzující vlastnictví k dané nemovitosti, poskytuje také mnoho jiných užitečných informací o konkrétní nemovitosti. Tyto informace jsou tedy důležité pro potvrzení vlastnického práva, pro případné právní spory nebo pro účely úředního postupu. Výpis z katastru nemovitostí obsahuje informace o nemovitosti, vlastníkovi, zástavním právu (či jiných omezeních) a katastrálním území. Pokud potřebujete získat výpis z katastru nemovitostí lze jej získat dálkovým přístupem na stránkách katastru nemovitostí, opatřit jej na poště (CzechPoint), pokud vám postačí pouze náhled – lze využít stejnojmenné služby na webu KN.

Nebudete-li si jisti, zda daný výpis správně čtěte či si v jiných souvisejících záležitostech nebudete jisti, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám při Zprostředkování prodeje či pronájmu vaší nemovitostí s tímto poradíme.