Jak správně sepsat nájemní smlouvu? Nájemní smlouva - vzor. Bezstarostný pronájem s ověřenou Realitkou.

Jak správně napsat nájemní smlouvu?

Nájemní smlouva je důležitý dokument, který stanovuje podmínky nájmu nemovitosti. Zde je obecně několik kroků, jak správně postupovat při psaní nájemní smlouvy:

 1. Identifikace stran: Na začátku smlouvy uveďte jména a adresy nájemce a pronajímatele. Dále specifikujte, zda nájemce bude bydlet sám nebo s dalšími osobami, a ověřte, zda je pronajímatel

  výlučným vlastníkem nemovitosti a bude pronajímat sám či jinak.

 2. Popis nemovitosti: Popište nemovitost, která bude pronajímána, včetně adresy, velikosti a vybavení. Uveďte také, zda je nemovitost zcela zařízena nebo zda ji bude nutné něčím dovybavit a toto posléze uvést.
 3. Výše nájemného a splatnost: Specifikujte výši nájemného a způsob, jakým bude spláceno (například měsíčně nebo čtvrtletně). Dále uveďte, kdy je nájemné splatné a jaký postup bude následovat v případě, že nájemné nebude zaplaceno včas.
 4. Délka nájmu: Určete délku nájmu, zda na dobu určitou či neurčitou; například na jeden rok, s možností prodloužení.
 5. Způsob užívání nemovitosti: Uveďte, k čemu bude nemovitost sloužit a jak bude mít nájemce povoleno užívání nemovitost.
 6. Záruky: Specifikujte, jaké záruky budou poskytnuty pronajímatelem a jaký postup bude následovat v případě, že nájemce něco poškodí.
 7. Odpovědnost za údržbu: Uveďte, kdo je zodpovědný za údržbu a opravy nemovitosti.
 8. Podmínky ukončení nájmu: Specifikujte, jaký postup bude následovat v případě, že nájemce neplní své povinnosti nebo pokud pronajímatel potřebuje nemovitost pro sebe.
 9. Další ustanovení: Zahrňte jakékoliv další ustanovení, které jsou důležité pro vztah mezi nájemcem a pronajímatelem.
 10. Podpisy: Závěrem smlouvy podepište nájemce a pronajímatel a datujte ji.

Je důležité, aby byla nájemní smlouva přesná a jasná a aby v ní byly specifikovány všechny podmínky nájmu, včetně toho aby odpovídala platné legislativě – nevíte-li si rady a chtěli byste s pronájmem pomoci – obraťte se na nás. V rámci zprostředkování zajistíme sepis Nájemní smlouvy a souvisejících dokumentů na míru Vašemu požadavku. Stačí zavolat či vyplnit formulář zde: https://luckyrentals.cz/chcipronajmout/