Lucky Rentals CZ | Realitní kancelář Praha | BLOG

Dlouho očekávaná změna - Zákon o realitním zprostředkování

Letošní rok přinesl také dlouho očekávanou legislativní novinku, a to Zákon o realitním zprostředkování. Naši zákonodárci tak jeho schválením reagovali na ne-příliš pozitivní vnímání veřejnosti na fungování některých realitních makléřů, potažmo realitních kanceláří jako takových a zpřísnili podmínky pro vykonávání realitní činnosti.

V Lucky Rentals CZ jsme tuto legislativní změnu dlouho vyhlíželi, kvitujeme její schválení a s její základní myšlenkou se zcela ztotožňujeme.

Shrnujeme to nejzásadnější:

Od 3.3.2020, tedy od data nabytí účinnosti Zákona o realitním zprostředkování mají všichni realitní zprostředkovatelé povinnost:

  • sjednat zákonem předepsané pojištění
  • ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak mu dosavadní živnostenské oprávnění zaniká
  • povinnost poskytovat či zprostředkovávat úschovy finančních prostředků klientů pouze za zákonem stanovených podmínek
  • dodržovat lhůty a postupy dle tohoto Zákona

Lucky Rentals CZ s.r.o. si zakládá na vysoké profesionalitě nabízených služeb a jedná již v souladu s novým realitním zákonem, proto:

  • je řádně pojištěný realitní zprostředkovatel dle Zákona o realitním zprostředkování
  • splňuje podmínky odborné způsobilosti a je vázaným realitním zprostředkovatelem dle Zákona o živnostenském podnikání
  • poskytuje úschovy finančních prostředků výhradně prostřednictvím partnerské advokátní kanceláře, která podléhá přísnému dozoru svěřených prostředků ze strany ČAK, která každý obchodní případ vede na individuálním úschovním účtu klienta a je řádně pojištěna