Lucky Rentals CZ | Realitní kancelář Praha | Byty, Domy, Pozemky, Komerční prostory

Smlouvy

Zajistíme tvorbu kompletní smluvní dokumentace k Vašemu obchodnímu případu.

V případě pronájmu nemovitosti zpravidla vyhotovujeme tyto dokumenty:

 • Nájemní či jiné smlouvy související s pronájmem nebo podnájmem bytu, rodinného domu nebo komerčních prostor
 • Protokol o předání bytu/domu/neby­tových prostor

V případě prodeje nemovitosti zpravidla vyhotovujeme tyto dokumenty:

 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • Kupní smlouva
 • Smlouva o převodu členských práv a povinností
 • Návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí
 • Smlouva o převodu obchodního podílu
 • Smlouva o finančním vyrovnání
 • Dohoda o podmínkách převodu členských práv a povinností
 • Předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu
 • Protokol o předání bytu / domu

Vyžaduje-li to situace, zajistíme i anglický překlad smluvní dokumentace.

Zpět na Úvod